Home Blog Trends Waarheen outsourcen Duitse en Nederlandse bedrijven hun softwaredevelopment? Wij onderzochten meer dan 300 bedrijven.
blog

Waarheen outsourcen Duitse en Nederlandse bedrijven hun softwaredevelopment? Wij onderzochten meer dan 300 bedrijven.

Posted Trends

De afgelopen drie jaar hebben we gesproken met veel bedrijfsleiders uit Nederlands en de DACH-regio die hun softwaredevelopment uitbesteden. We hebben gegevens verzameld van 98 bedrijven die in Nederland actief zijn en 204 in de DACH-regio, met de volgende vragen:

  • Wat zijn de meest populaire outsourcingregio's voor Nederlandse en Duitse bedrijven?

  • Wat is de top-5 van landen voor outsourcing?

  • Welke invloed heeft de grootte van een bedrijf op de keuze voor een locatie voor outsourcing?

Kijk verder om de resultaten van ons meerjarige onderzoek te lezen in de vorm van interactieve statistieken en conclusies van experts op het gebied van business development.


Waarheen outsourcen DACH-landen hun softwaredevelopment?

127 bedrijven uit de DACH-regio (101 uit Duitsland, 22 uit Zwitserland en 5 uit Oostenrijk) hebben hun outsourcingbestemmingen aangegeven. Uit deze gegevens blijkt dat 75,6% developers voor projecten zoekt in Europa, 20,5% in Azië, 3,2% in Afrika en (slechts) 0,8% in Zuid-Amerika.

dach-countries-outsourcing-regions

Outsourcingbestemmingen voor DACH-landen

Omdat het grootste deel van de respondenten Duitse bedrijven zijn, hebben we besloten ons onderzoek naar software-outsourcingpatronen eerst te concentreren op Duitse bedrijven.

Waarheen outsourcet Duitsland softwaredevelopment?

Uit ons onderzoek blijkt dat 77% van de Duitse bedrijven ICT-projecten uitbesteedt aan bedrijven in Europa, 18% aan bedrijven in Azië, 4% aan bedrijven in Afrika en 1% aan bedrijven in Zuid-Amerika. Aansluitende tijdzones en toegang tot een grote technische talentenpool maken van Europa de meest aantrekkelijke outsourcingregio voor Duitse bedrijven.

Waarheen outsourcen Duitse bedrijven softwaredevelopment?

Outsourcing-regioPercentage van Duitse bedrijven
Europa 77%
Azië 18%
Afrika 4%
Zuid-Amerika1%

 

germany-outsource-regions

Outsourcingbestemmingen voor Duitse bedrijven

Op basis van ons onderzoek op nationaal niveau zijn er 5 populaire landen om ICT-diensten naar uit te besteden onder de ondervraagde Duitse bedrijven:
Oekraïne—17%;
Indië—12%;
Roemenië—10%;
Polen—9%;
Wit-Rusland—4%.

Tsjechië, Servië en Spanje werden gekozen door 3% van de Duitse respondenten.

Litouwen, Slovenië, Egypte en Kroatië door 2% van onze respondenten.

15% van de Duitse respondenten besteedt softwareontwikkelingsprojecten uit aan andere landen, waaronder Macedonië, Vietnam, Slowakije, Tunesië, Turkije, China, Brazilië, Palestina en Thailand.

16% van de ondervraagde Duitse bedrijven outsourcet projecten naar twee of meer landen, in de volgende combinaties:

- Oekraïne, Macedonië en Indië
- Polen en Roemenië
- Oekraïne en Roemenië
- Tsjechië en Spanje
- Wit-Rusland en Indië
- Indië en Polen
- Bulgarije en Turkije
- Roemenië en Moldavië
- Tsjechische Republiek en Roemenië
- Polen, China en Taiwan
- Bosnië en Herzegovina en Indië
- Bulgarije en Indië
- Tsjechië en Slowakije
- Oekraïne en Wit-Rusland
- Polen en Spanje
- Aziatische landen inclusief Indië

Welk percentage van de ondervraagde Duitse bedrijven besteedt uit naar de onderstaande landen?

Outsourcingbestemming Percentage van Duitse bedrijven
Oekraïne 17%
Indië12%
Roemenië 10%
Polen9%
Wit-Rusland 4%
Tsjechische Republiek3%
Servië 3%
Spanje 3%
Litouwen 2%
Slovenië 2%
Egypte 2%
Kroatië 2%
Andere lande15%
Twee of meer landen16%

 

top-countries-to-outsource-germany

Top-5 landen voor outsourcing onder Duitse bedrijven

Hoe beïnvloedt bedrijfsomvang de keuze van een ICT-outsourcebestemming?

We hebben Duitse bedrijven onderzocht die naar de top-5 van bestemmingslanden outsourcet op basis van grootte en gekeken hoe de ondernemingsgrootte van invloed is op beslissingen over uitbesteding.

Bekijk de resultaten hieronder:

Outsourcing door Duitse bedrijven naar bedrijfsgrootte

LandMicro (1-10 werknemers)Klein (11-50 werknemers)Middelgroot (51-200 werknemers)Groot (201+ werknemers)
Oekraïne7.35%48.50%36.70%7.30%
Indië27.30%9.10%18.20%45.50%
Roemenië10%40%10%40%
Polen 44.40%44.40%11.20%
Wit-Rusland 33.40%33.30%33.30%

 

german-companies-outsource-depending-on-size

Waarnaartoe besteden Duitse bedrijven hun activiteiten uit, afhankelijk van de bedrijfsgrootte?

Kleine (11-50 werknemers) en middelgrote (51-200 werknemers) bedrijven uit Duitsland hebben de neiging ICT-projecten uit te besteden aan Oekraïne en Polen, terwijl grote (meer dan 200 werknemers), micro- (1-10 ondernemers), kleine (11-50 werknemers) en middelgrote bedrijven (51-200 werknemers) vaker de voorkeur geven aan India, Roemenië en Wit-Rusland.

simon-ricker-business-development-daxx

Simon Ricker,
Business Development Manager bij Daxx

"Kleinere en middelgrote bedrijven met minder dan 500 werknemers zouden hun wervingsinspanningen moeten richten op mid-career en senior softwaredevelopers. Net als andere bedrijven hebben ze getalenteerde mensen nodig om goed functionerende software te maken in een redelijk tijdsbestek. In tegenstelling tot junior-ontwikkelaars is het voor kleinere Duitse en Nederlandse bedrijven moeilijk om mid-careerpersoneel aan te trekken.

Ten eerste is het voor grotere bedrijven makkelijker om senior level-talent aan te trekken omdat ze een hoger salaris en betere secundaire voorwaarden kunnen bieden.

Ten tweede wisselen senior developers niet zo snel van werk. Het kost moeite en middelen om ze aan boord te halen.

Ten derde moeten kleine en middelgrote bedrijven in steden als München, Berlijn, Stuttgart en omstreken, Hamburg en Frankfurt concurreren met grote bedrijven om lokaal talent.

Ik denk dat kleine en middelgrote bedrijven om verschillende redenen aan Europese landen zoals Oekraïne, Roemenië, Polen en Wit-Rusland de voorkeur geven als ze outsourcing overwegen. Ze hebben snelle en directe toegang tot een pool van softwaredevelopers met een gedegen technische opleiding en minstens enkele jaren commerciële ervaring. Bovendien is er weinig tijdsverschil en is de prijs-kwaliteitsverhouding goed.

Kortom, Europa is een aantrekkelijke bestemming voor bedrijven die in een flexibele omgeving hoogwaardige software willen produceren met voortdurend veranderende eisen aan de functionaliteit. Bedrijven met meer dan 500 werknemers of meer dan 50 miljoen aan omzet hebben meer mogelijkheden om tech-talent van verschillende ervaringsniveaus binnen te halen, wat betekent dat hun outsourcingbehoefte grotendeels niet gericht is op het vinden van ontbrekend talent, maar op het bouwen aan offshore developerteams die onafhankelijk kunnen functioneren en de kosten kunnen verlagen. En met grote bedrijven bedoel ik bedrijven met meer dan 50 man aan personeel.

De Indiase software-outsourcingmarkt kan in deze behoefte voorzien. Het aantal beschikbare softwaredevelopers is enorm en de ongunstige tijdzone is niet zo belangrijk wanneer volledige bedrijfseenheden worden uitbesteed. Dit is de belangrijkste reden dat Duitse bedrijven zich aangetrokken voelen tot India. Wat hen achteraf vaak overvalt is het verschil in perceptie en benadering van softwaredevelopment bij outsourcing naar Azië."

Waarheen outsourcen Nederlandse bedrijven hun softwaredevelopment?

84 bedrijven in Nederland hebben hun outsourcingbestemmingen opgegeven. 66,6% van de Nederlandse bedrijven besteedt softwaredevelopment uit aan Europa, 28,8% aan Azië, 3,6% aan Afrika en 1% aan Zuid-Amerika. De Nederlandse cijfers weerspiegelen die van Duitsland, wat aangeeft dat beide landen vergelijkbare voorkeuren hebben, zoals een beperkt tijdsverschil en toegang tot een brede talentenpool.

Waarheen outsourcen de Nederlandse bedrijven die zijn bevraagd hun softwaredevelopment?

Outsourcing regioPercentage Nederlandse bedrijven
Europa 66.60%
Azië 28.80%
Afrika 3.60%
Zuid-Amerika1%

 

netherlands-outsourcing-regions

Outsourcingbestemmingen van Nederlandse bedrijven

Volgens onze berekeningen zijn er 5 toplanden waar Nederlandse bedrijven de voorkeur aan geven als outsourcingbestemmingen:
India—18%; 
Oekraïne—14%;
Polen—9%;
Roemenië—9.%;
Wit-Rusland—5%. 

Servië en Bulgarije werden gekozen door 3,5% van de Nederlandse bedrijven. Tsjechië, Macedonië, Hongarije en Rusland werden gekozen door 2,3%. 18% van de Nederlandse bedrijven besteedt ICT-diensten uit aan andere landen zoals Pakistan, Georgië, Vietnam, Spanje, de Filippijnen en Egypte.

10% van de Nederlandse bedrijven in ons onderzoek besteedt softwaredevelopment uit aan twee of meer landen, in de volgende combinaties: 

- Roemenië en Macedonië
- Rusland en Oekraïne
- Bosnië en Servië
- Polen en Wit-Rusland
- Filippijnen en Oekraïne
- Oekraïne en Wit-Rusland
- Rusland, Vietnam en Roemenië
- Roemenië, Ecuador en India. 

Welk percentage van de outsourcing van ICT van Nederlandse bedrijven gaat naar welk land?

OutsourcingbestemmingPercentage Nederlandse bedrijven
India18%
Oekraïne 14%
Polen9%
Roemenië9%
Wit-Rusland  5%
Servië 3.90%
Bulgarije 3.90%
Tsjechische Republiek2.30%
Macedonië 2.30%
Hongarije 2.30%
Rusland 2.30%
Andere landen18%
Twee of meer landen10%

 

top-outsourcing-countries-for-netherlands

Top-5 landen voor het outsourcen van ICT onder Nederlandse bedrijven

Wat is de invloed van bedrijfsgrootte op de keuze van een bestemming voor de outsourcing van ICT?

Om onze conclusies kracht bij te zetten hebben we Nederlandse bedrijven bestudeerd die naar de top-5 landen outsourcen en uitgezocht hoe bedrijfsgrootte van invloed is op de keuze van een outsourcingbestemming.

Dit is wat we hebben gevonden:

Outsourcing van Nederlandse bedrijven naar bedrijfsgrootte

LandMicro (1-10 werknemers)Klein (11-50 werknemers)Medium-sized (51-200 werknemers)Large (201+ werknemers)
Indië26.70%46.70%6.70%20%
Oekraïne25%58.30%8.30%8.30%
Polen 50%50% 
Roemenië25%37.50%25%12.50%
Wit-Rusland 50%50% 

 

netherlands-outsource-depending-company=size

Waarheen outsourcen Nederlandse bedrijven van verschillende groottes?

Op basis van de cijfers van Daxx outsourcen micro-bedrijven (1-10 werknemers) en kleine bedrijven (11-50 werknemers) in Nederland naar Oekraïne en India. Kleine (11-50 werknemers) en middelgrote (51-200 werknemers) bedrijven outsourcen naar Roemenië, Polen en Wit-Rusland. 

imre

Imre Wessels
Business Development Manager bij Daxx:

"De meeste bedrijven geven er de voorkeur aan hun remote-team dichter bij huis te hebben - 66,6% van de bedrijven hebben teams in Europa. Nederlandse bedrijven hechten veel waarde aan heldere communicatie en face-to-face contact, wat gemakkelijker te bereiken is als je werkt met een team met een vergelijkbare culturele achtergrond dat in dezelfde tijdzone werkt."

India heeft de voorkeur voor grotere bedrijven met gevestigde, meer rigide developmentprocessen. Interessant is dat de pool van technisch talent in India zo'n 20 keer groter is dan in Oekraïne, maar dat het land in ons onderzoek maar marginaal meer de voorkeur geniet van Nederlandse bedrijven. Desalniettemin is India een populaire optie voor kleinere bedrijven die werken in concurrerende sectoren waar de marges klein zijn en de werklast niet overdreven complex."

De resultaten

Ons eigen onderzoek beschrijft soortgelijke outsourcingpatronen voor softwaredevelopment in Duitsland en Nederland. Zowel Nederlandse als Duitse bedrijven geven de voorkeur aan outsourcing naar Europese landen, namelijk 66,6% van de Nederlandse bedrijven en 77% van de Duitse bedrijven.

Nederland en Duitsland laten ook hetzelfde patroon zien voor wat betreft andere outsourcingbestemmingen: respectievelijk 28,8% en 18% naar Azië, 3,6% en 4% naar Afrika, en 1% naar Zuid-Amerika.

Ook laat het onderzoek op landenniveau zien dat Nederland en Duitsland dezelfde top 5 software-uitbestedingslanden hebben, namelijk Oekraïne, India, Roemenië, Polen en Wit-Rusland.

Softwaredevelopment outsourcen naar Oekraïne

outsource-to-ukraine

De Oekraïense ICT-sector bloeit en blijft groeien. Oekraïne was in 2018 de op een na grootste ICT-exportindustrie, met meer dan 4000 technologiebedrijven en meer dan 1000 ICT-gerelateerde evenementen per jaar. Software-outsourcingdiensten brachten Oekraïne in 2017 rond de $3,6 miljard op, ofwel 3,4% van het bbp van het land.

De hoge winstcijfers vinden hun oorsprong in de snelle groei van de tech-sector in Oekraïne. In 2017 is de software-outsourcingmarkt in Oekraïne met 20% gegroeid, en de markt zal in 2025 naar verwachting een omvang van $8 miljard bereiken.

Momenteel zijn er zo'n 185.000 softwareontwikkelaars in Oekraïne, en dat aantal blijft groeien omdat Oekraïense technische universiteiten jaarlijks 36.000 professionals opleiden. Het grootste deel van de softwaredevelopers in Oekraïne is geconcentreerd in de top-5 technische hubs: Kyiv, Kharkiv, Lviv, Dnipro en Odessa.

De meest betrouwbare manier om Oekraïense developers op afstand in te huren is om de samenwerking tot stand te brengen met een technologiepartner zoals Daxx:

  • Daxx levert de technische vaardigheden die u nodig heeft voor uw project
  • Daxx stemt de samenstelling van uw teams af op uw product
  • Daxx verzorgt het recruitmentproces
  • Daxx houdt uw mensen aan boord en regelt alle administratieve zaken
  • Daxx bevordert de communicatie tussen u en uw team
  • Daxx biedt complete ondersteuning en beantwoordt al uw vragen

Als u meer te weten wilt komen over Daxx, vult u dan het onderstaande formulier in. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

name

Olena Herasymchuk

Digital Content Creator

Olena Herasymchuk is a tech-driven Digital Content Creator at Daxx. She is eager to discover latest trends of the IT world and share valuable insights with the readers of the Daxx blog.

Dit bericht delen