Home Bedrijf Missie en Waarden

Missie en Waarden

Elke Klant is Uniek

Missie

  • Daxx biedt de hoogste mate van transparantie, flexibiliteit en kostenefficiency. Op deze manier kunnen onze klanten zoveel mogelijk besparen op hun IT-budget zonder te bezuinigen op kwaliteit.

Waarden

  • Voor Daxx is klantgerichtheid het allerbelangrijkst. De klant is leidend. Wij willen uitstijgen boven de verwachtingen van de klant.

Mensen

  • Daxx dankt haar kracht aan mensen. Daarom zijn we altijd op zoek naar de beste en meest deskundige medewerkers. Daarom heeft Daxx een scherp oog voor groei en professionele ontwikkeling van haar medewerkers en wordt waar mogelijk het vergroten van kennis, prestaties en betrokkenheid gestimuleerd.

Ondernemerschap

  • Daxx is partner van haar klanten. Daxx is uit op een langetermijnrelatie met haar klanten en werknemers. Een win-win relatie waarbij we ons inzetten als meedenkende en meewerkende partners voor onze klanten.

Integriteit

  • Daxx hecht grote waarde aan integer handelen door haar medewerkers. Dat laten we zien door duidelijke afspraken met onze klanten en met onze medewerkers. Daxx werkt transparant en is flexibel, met korte opzegtermijnen en heldere prijsstellingen.

Professionaliteit

  • Door continu te investeren in kennis en kennisdeling zorgen wij voor een continue groei in professionaliteit van onze medewerkers.